มติชน เส้นทางเศรษฐี อาชีพอิสระของคนทำกิน
 
ขอขอบคุณ : มติชน เส้นทางเศรษฐี อาชีพอิสระของคนทำกิน
ฉบับที่ 258 ปักษ์แรกสิงหาคม 2553